project: Entrees Tabaksteeg

  
Entrees Tabaksteeg Leusden Zuid


Tabaksteeg is een uitbreidingswijk van Leusden Zuid. De twee noordelijke toegangen waren in de oorspronkelijke plannen weinig opvallend en slecht herkenbaar voor de automobilist. Atelier Walvis kreeg de opdracht om de entrees een gezicht te geven.  

De entrees liggen aan de kaarsrechte Ben Ponbaan, met aan de noordzijde een langgerekt lichtgrijs geluidscherm en een groenstrook. Om de entrees te markeren krijgt het geluidsscherm ter hoogte van de entrees wintergroene beplanting van klimop en wilde wingerd. ‘Gestrooide’  metalen vlinders geven het hele weggedeelte dat aan de wijk grenst een eigen sfeer. Ze verwijzen naar de groenstrook achter het scherm en maken de noordelijke entreeweg levendiger en lichtvoetiger.

 

Haaks op de Ben Ponbaan verschaffen twee inprikkers toegang tot de nieuwe dorpsuitbreiding. Sierlijke bogen in deze weggedeelten en duikerbruggen zorgen voor contrast met de kaarsrechte Ben Bonbaan. Voor de bestrating is het patroon van berkenbast als inspiratiebron gebruikt. Berkenbomen begeleiden het bolle, gebogen wegtrace en dragen bij aan de herkenbaarheid van de entrees.

 

Opdrachtgever:  Ontwikkelcombinatie GEM Tabaksteeg
Locatie: Tabaksteeg Leusden Zuid

Project:  Ontwerp dorpsentrees met duikerbruggen en inpassing entrees in ecologische verbindingszone en woonomgeving 

Ontwerp:  2008

Uitvoering:  2011

Medewerkers/partners: Sinta Komala, Anton Gregoire


knop_i_project  00_x_entree_tabaksteeg_impressie_ecozone
01_x_entree_tabaksteeg_impressie_ecozone  02_x_entree_tabaksteeg_impressie_plattegrond
03_x_entree_tabaksteeg_impressie_berken  04_x_entree_tabaksteeg_vlinderbaan
05_x_entree_tabaksteeg_detail  terug_donker

terug_donker

 

knop_terug40pix