project: Vensterbruggen Noorderallee

 

Bruggenserie Noorderallee 

 

Woonwijk landgoed Driessen (3500 woningen) is gebouwd in het slagenlandschap tussen Waalwijk en Sprang Capelle. De entreelaan van de wijk kruist op twee plekken het nog oorspronkelijke slagenlandschap. Atlier Walvis ontwierp voor deze plekken vier bruggen die het binnenkomen en verlaten van dit cultuurhistorisch waardevolle gebied markeren. Op de leuningen van de bruggen staat een gedicht dat doet denken aan de oorspronkelijke landschappelijke sfeer. Wie even stilstaat op de brug, kijkt door de langgerekte ‘groene tunnels’, gevormd door de hakhoutwallen en greppels. Vanaf de middeleeuwen dienden deze als perceelsgrenzen en waterafvoer.
De brughoofden zijn in baksteen uitgevoerd, passend in het ritme van de bastions die verderop langs de Noorderallee voorkomen. De bomen markeren het ritme van de bestaande hakhoutwallen in het slagenlandschap. 

 

Opdrachtgever: gemeente Waalwijk
Locatie:  Landgoed Driessen, Waalwijk

Project:  Ontwerp bruggenserie (4st.) met geïntegreerde straatverlichting,toepassing dichtregels in brugleuningen en inpassing bruggen in woonomgeving en bestaande slagenlandschap.

Uitvoering: vanaf 2008, in fasenknop_terug40pix

 

 


knop_i_project
thmb-vensterbruggen-collage-
6 vensterbruggen uitzicht slagenlandschapthumb
1_vensterbrug_serie_noorderalleethumb
8_vensterbrug_impressiethumb
10_vensterbrug_schetsthumb