project: Landschappelijk inpassing de Quack 


Landschappelijke inpassing Camping de Quack

 

De exploitatiemaatschappij van camping de Quack wil de kwaliteit van de camping verbeteren door het campingterrein opnieuw in te richten en nieuwe voorzieningen te bouwen. Omdat de camping op een bijzondere plek in de binnenduinrand ligt, was nader onderzoek naar de landschappelijke inpassing gewenst.

 

Onderdeel daarvan waren een modellenstudie naar de inpassing van de voorzieningen en een voorstel tot landschappelijke versterking van het agrarische poldergebied Quackpolder West. In het voorstel verandert het poldergebied in een natuur- en recreatieterrein van ca. 50 ha. Het terrein krijgt een kleinschalige ‘kamerachtige’ structuur, met velden, houtwallen en boskavels. Veel zorg is besteed aan de overgangsstroken tussen camping en omgeving. Er is een gedetailleerd en uitvoeringsgericht voorstel gemaakt om het campingterrein op vanzelfsprekende wijze in te bedden in haar omgeving. Door deze inrichting versterkt het poldergebied de natuurstrook tussen Rockanje en Hellevoetsluis en ontstaat er een groter recreatief gebruiksgebied.

 


Opdrachtgever:
 Exploitatiemaatschappij de Quack

Locatie: Camping de Quack/Duinhoek Hellevoetsluis

Project:  Landschappelijke inpassing Camping de Quack; modellenstudie voor de campingvoorzieningen en de inrichting van het poldergebied / landschapsvisie en ideeën voor natuurontwikkeling en recreatie in poldergebied

Ontwerp: 2008

Medewerkers/partners: Sinta Komala, Anton Gregoire, Jan van Gulikknop_terug40pixknop_i_project  1_de_quack_visie_landschap_ruimtelijk_thumb

2_de_quack_structuur_landschap-thumb  3_de_quack_ontwikkelingsmodel_landschap-thumb

4_de_quack_lokatie_omgeving-thumb  5_de_quack_lokatie_camping-thumb

6_de_quack_modellenstudie_plangebied-thumb  7_de_quack_reffoto_groene_kamers-thumb

8_de_quack_concept_kavel_duinhoek-thumb  9_de_quack_sfeerbeeld_quackpolder-thumb