project: Centrumgebied Leusden Zuid 


Dorpsplein en speellandschap 

Gelijk met de uitbreiding van het dorp, de nieuwe woonwijk 'Tabaksteeg', krijgt Leusden Zuid een nieuw dorpshart. De ligging van het nieuwe centrumgebied is zodanig gekozen dat het goed bereikbaar is voor zowel de bewoners van het bestaande deel van Leusden als voor de nieuwe bewoners van de Tabaksteeg. Atelier Walvis maakte het inrichtingsplan voor dit nieuwe dorpscentrum-gebied en de directe omgeving.


De entrees naar het dorpshart zijn verbijzonderd met brugleuningen die tegelijkertijd zitbanken vormen. Vanaf deze zitgelegenheden kan men over de Grift kijken, het water waaraan Leusden Zuid ooit is ontstaan. 
 

In het nieuwe dorpshart zijn woningen, winkels, het dorpsplein, een speelgebied, parkeerplekken en het multifunctionele centrum Antares (ontwerp RAU architekten) met o.a. twee basisscholen, sporthal en een bibliotheek te vinden.
Het dorpsplein, het Maximaplein, ligt middenin de nieuwe voorzieningen en is ruimtelijk intiem van karakter. Het bepaalt samen met het groene glooiende speellandschap aan de noordzijde het beeld voor het dorpshart.


Op het Maximaplein zijn een terras, zitbanken rondom een buiten-schaakspel en bomen te vinden die bewoners uitnodigen om op het plein te verblijven. Uitgangspunt voor het ontwerp zijn een ontspannen vormgeving van de buitenruimte. Deze sluit als vanzelfsprekend aan op de omgeving en de gebouwen. Lijnen en vlakken van paden, parkeren en speelgebied gaan vloeiend in elkaar over. De kleurkeuze voor de bestrating is afgestemd op de kleuren van de verschillende gevelstenen van de gebouwen. Gebakken straatklinkers in aardetinten vormen samen een harmonieus ‘dorpstapijt’. Dit maakt het centrumgebied duidelijk herkenbaar.

 


Opdrachtgever centrumgebied:
 GEM Tabaksteeg
Opdrachtgever speellandschap basisscholen: Woningst. Leusden Zuid

Project: Ontwerp inrichting openbaar gebied nieuwe centrum dorp

Locatie: Maximaplein, Leusden Zuid, Tabaksteeg, MFC Antares 

Uitvoering: vanaf 2012, in fasen

 knop_terug40pix

 

 

 

knop_i_project
thmb leusden 2
thmb leusden 1
1_x_centrum_leusden_zuid_ligging
2_x_centrum_leusden_zuid_overzicht

3_x_centrum_leusden_zuid_dorpsplein
4_x_centrumgebied_leusden_zuid_detail
5_x_centrumgebied_leusden_zuid_speellandschap