project: Duinhoek


Duinhoek Hellevoetsluis

De exploitatiemaatschappij van camping de Quack wil de kwaliteit van de camping verbeteren door het campingterrein opnieuw in te richten en nieuwe voorzieningen te bouwen (o.a. hotel, health- en wellness complex, campingwinkel en recreatiegebouw). Atelier Walvis maakte voor het voorzieningenterrein van ca. 3,6 hectare een ontwerp, passend in de landschappelijke setting.

 

In het ontwerp sluit de boombeplanting aan bij het omringende landschap van groene kamers. Aan de noordzijde maken een brede waterpartij en natuurvriendelijke een zachte overgang naar het open weidelandschap. Daarop is ook de open parkstrook gericht. Het parkeren ligt verdiept, waardoor de auto’s minder in het zicht staan. De gebouwen zijn speels opgezet en compact gehouden, mede door dubbel grondgebruik (wellnesstuin op het dak). Het health- en wellness complex ligt aan de westzijde van de parkstrook en heeft een markante uitbouw aan het water. Het recreatiegebouw en het hotel liggen aan de zuidzijde, waarbij de kop van het hotel in de parkstrook steekt. Het hotel vormt een bescheiden herkenningspunt in de groene omgeving.

 

Voor het campingterrein is ook een plan voor de landschappelijke inpassing gemaakt.
Lees hier meer.

 

 

Opdrachtgever:  Exploitatiemaatschappij de Quack

Locatie:   Duinhoek Hellevoetsluis

Project:   Stedenbouwkundig plan voorzieningenterrein, maaiveldinrichting en beeldkwaliteitplan t.b.v. de architectonische uitwerking.

Ontwerp:  2008

Medewerkers/partners: Sinta Komala, Anton Gregoire, Gerard Dekker, Goudappel Coffeng: Roy Kokshoorn

 knop_terug40pix

 knop_i_project  1_x_functies_duinhoek
2_x_plattegrond_duinhoek  3_x_impressie_duinhoek
4_x_duinhoek_wellness_concept  5_x_duinhoek_hotelvoorzieningen_concept
6_x_duinhoek_impressie_hotel  terug_donker