project: Hoefsvengebied en Groene Wig
 

Ontwikkelingsvisie Hoefsvengebied en Groene Wig

 

De Groene Wig is een sport- en bedrijvenpark in het hart van Waalwijk. In dit langgerekte gebied liggen onder andere het voetbalstadion van R.K.C. en een parkstrook langs een oud spoortracé. Het Hoefsvengebied ligt ten zuiden hiervan. Het prachtige plassengebied ligt enigszins geïsoleerd van de gebouwde kern van Waalwijk. Door het Hoefsvengebied en de Groen Wig aan elkaar te koppelen ontstaat er een vanzelfsprekende verbinding tussen het centrum van Waalwijk, de recreatieplassen en het Nationale Park de Loonse en Drunense Duinen.

 

Voor het Hoefsvengebied is een maximaal aantal te bouwen woningen bepaald. Schetsen geven het gewenste beeld van de verschillende woningtypen weer. Er is bewust een stedenbouwkundig ontwikkelingsmodel gemaakt en geen gedetailleerd plan. Door alleen de hoofdstructuur vast te stellen blijft de invulling flexibel. Nu onbekende behoeften kunnen in de toekomst een plek krijgen in het gebied. Lange zichtassen via lanen en over het water zijn bepalend voor de ruimtelijke hoofdopzet. Recreëren wordt aantrekkelijker in het strandpark langs de grootste plas.

Het ontwikkelingsmodel bestaat uit drie thema’s: Wonen aan een strandpark, de eikenlaan en de waterplas.

 

Integrale ruimtelijke visie voor ontwikkeling van:

-  De landschappelijke en ecologische kwaliteiten

-  De recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden

-  Woningbouw, herstructurering bedrijventerrein en publieke voorzieningen 

 

Opdrachtgever:           
Gemeente Waalwijk, afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Locatie:  Hoefsvengebied en Groene Wig

Project:  Ontwikkelingsvisie voor landschap, ecologie, recreatie en woningbouw voor plassengebied en voorzieningen, -bedrijvenstrip

Ontwerp:  2008

Medewerkers/partners: Sinta Komala, Anton Gregoire

 


knop_terug40pix

 

knop_i_project  1_hoefsvengebied_groene_wig_omgeving_ plangebied-thumb
2_hoefsvengebied_groene_wig_groenstructuur-thumb  3_hoefsvengebied_groene_wig_historisch_raamwerk-thumb
4_hoefsvengebied_groene_wig_wonen_werken_in_groene_kamers_thumb  5_hoefsvengebied_groene_wig_groene kamer_bedrijf_woonhuis-thumbs
6_hoefsvengebied_groene_wig_sportvoorzieningen-thumb  7_hoefsvengebied_groene_wig_wonen_strandpark-thumb
8_hoefsvengebied_groene_wig_wonen_aan_boslaan-thumb  9_hoefsvengebied_groene_wig_wonen_aan_water-thumb