stallen in het landschap


Studie en publicatie stallen in het LOG Alphen-Baarle-Nassau

Het Landbouw Ontwikkelings Gebied -LOG- Alphen-Baarle Nassau bestaat voor een groot deel uit historisch akkerlandschap. De intensieve veehouderijsector in dit gebied kent een ontwikkeling die zich richt op duurzaamheid, dierenwelzijn en schaalvergroting. Voor dit gebied ontwikkelde Atelier Walvis een visie en voorbeelduitwerking voor de uitbreidingen van bedrijven met grootschalige eigentijdse stallen. 

 

Atelier Walvis analyseerde het plangebied en onderscheidde drie Brabantse landschapstypes; het verkade-, ruilverkavelings- en het kermislandschap. In elk van deze landschapstypes is een voorbeeldbedrijf gekozen. In de afzonderlijke uitwerkingen dient het landschap vooral als decor voor de (nieuwe) stallen. De stalwanden en forse dakvlakken kunnen gebruikt worden als ‘Schilderijen van Formaat’ in het landschap.

 

 

Opdrachtgever:          
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Provincie Noord-Brabant en het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur.

Locatie:  Landbouw Ontwikkelings Gebied Alphen-Baarle Nassau

Project:  Visie en voorbeelduitwerking landschappelijke inpassing Landbouw Ontwikkelings Gebied Alphen - Baarle Nassau

Publicatie:  Stallen in het Landschap, eerste druk April 2009, BKKC Tilburg

                  Film Stallen in het landschap -fragment- door Theo van den Aker 

 

knop_terug40pix

 

 

 

knop_i_project                
01_landschappelijke_inpassing_stallen_kenmerken-thumb
02_landschappelijke_inpassing_stallen_visie-thumb
03_landschappelijke_inpassing_stallen_karakteristiek_lint-thumb
04_landschappelijke_inpassing_stallen_karakteristiek_panorama-thumb
05_landschappelijke_inpassing_stallen_beplantingen-thumb
06_landschappelijke_inpassing_stallen_doorzichten-thumb
10_landschappelijke_inpassing_stallen_foto_zuid-thumb
10_landschappelijke_inpassing_stallen_foto_zuid-thumb