project: Rotonde landschap Vathorst


Rotonde landschap Vathorst 

Vathorst, een grote uitbreidingswijk van Amersfoort, heeft een rondweg met vijftien rotondes. Atelier Walvis maakte een plan om de rondweg en de rotondes een herkenbaar en groen gezicht te geven. Het ontwerp voor alle rotondes is gebaseerd op het gebruik van de sterren als navigatiemiddel in vroeger tijden. Door elke rotonde een eigen sterrenbeeld en passende inrichting te geven kunnen passanten zich gemakkelijker oriënteren op hun weg door Vathorst.

 

Elke rotonde heeft rondom een metalen strip waarin het eigen sterrenbeeld en de verkeersaanduidingen zijn opgenomen. De metalen strip vormt de voet van een maanvormige heuvel die beplant is met gras en bomen. De oriëntatie van de bolle zijde is afhankelijk van de gekozen rijrichting. Deze is met de klok mee (en dus ook tegen de klok in) steeds gelijk en helpt de automobilist bij de oriëntatie. De flonkering van de LED-verlichting zorgt voor een sprookjesachtig beeld in de avond en nacht. Omdat alle rotondes groen zijn ingericht, dragen ze bij aan het groene karakter van de rondweg.

 

Opdrachtgever: Ontwikkelings Bedrijf Vathorst

Locatie:  woonwijk Vathorst Amersfoort

Project:  Ontwerpvoorstel voor vijftien rotondes inclusief dag en nachtbeeld van alle rotondes en inpassen rotondeontwerp in de rondweg

Ontwerp:  2008

Medewerkers/partners: Sinta Komala, Anton Gregoire, Jan van Gulikknop_terug40pix

 
knop_i_project  00_x_rotonde_dag_nachtbeeld
01_x_rotondelandschap_bovenaanzicht  02_x_rotondelandschap_zijaanzicht
03_x_rotondelandschap_impressie  04_rotondelandschap
05_x_rotondelandschap_detail_rand  06_x_rotondelandschap_detail_aansluitingen

terug_donker